Disclaimer

KynoGedrag disclaimer

Kynogedrag.nl is eigendom van KynoGedrag. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van kynogedrag.nl. De inhoud van kynogerag.nl wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgehouden op basis van publiekelijk beschikbare bronnen en eigen praktijkervaring. Ondanks de constante zorg en aandacht aan de inhoud van kynogedrag.nl, is het mogelijk dat informatie die op kynogedrag.nl staat niet helemaal volledig of onjuist is. KynoGedrag accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op kynogedrag.nl of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Kynogedrag.nl bevat hyperlinks naar websites van derden. KynoGedrag is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

KynoGedrag sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van kynogedrag.nl, het gebruik van de inhoud van kynogedrag.nl of de tijdelijke onmogelijkheid om kynogedrag.nl te kunnen raadplegen.